24 Од се срце 20-01-2015

Тема: Крале Марко туризам Гостин: Гордана Јанакиевска - проект менаџер

Емисии

25.07.2017 - 17:55
Тема: ВМРО-ДПМНЕ: СЈО е должно да ги уништи сите нелегално прислушувани матерјали
25.07.2017 - 16:25
Тема: Физикална терапија кај лимфедеми Гостин: Македонска Силјаноска-дипл. физиотерапевт
25.07.2017 - 14:42
Гостин Доц. Др. Марјан Ѓуровски - продекан за наука и развој на факултетот за безбедност - Скопје и проф. др. Цане Мојаноски, раководител на катедра за општествено - политички и правни науки на Факултето за безбедност - Скопје
25.07.2017 - 14:36
Гости: Боре Видевски - инструктор во клубот, 3 дан Шидоин и Маргарита Грујовска - член во клубот