14.09.2017 - 14:15
Министерството за земјоделство започнува ревизија за договорите за закуп на државно земјиште. Постојат сомнежи за сериозни злоупотреби, неплаќање на...
13.09.2017 - 17:50
Недостасуваат стручни работници, поевтини и долгорочни камати за стопанството, субвенции за транспортната фела и олеснување за ЦЕМТ дозволите. На...
13.09.2017 - 17:46
На граѓаните на Македонија ќе им треба дури 30 години да го достигнат евроспкиот животен стандард, под услов годишниот економски раст во земјава да е...
13.09.2017 - 17:30
Политика на економско шоу, а не на економски раст – вака новата Влада ја оцени политиката на привлекување странски инвестиции која ја водеше Владата...
13.09.2017 - 10:58
Владата ги објави податоците за странските директни инвестиции. Заклучно со мај 2017 година, претходната Влада потрошила 225 милиони евра за помош на...
12.09.2017 - 17:42
Се помалку граѓани плаќаат радиодифузна такса. Наплатата се намали откако новата Влада најави дека ќе ја укине оваа давачка. Од вкупно 470 илјади...
12.09.2017 - 17:38
Терминот нормиран учинок да се исфрли од измените на Законот за минимална плата, бара Синдикатот на индустријата, енергетиката и рударството. Доколку...
11.09.2017 - 18:52
Тешко е да се очекуваат драстични промени во економијата за толку краток период, но гледаме подготвеност кај оваа гарнитура да ја подобри состојбата...