Македонија денес - „Јас внимавам“ - кампања за подобрување на безбедноста во сообраќајот

Гостин: Д-р Трајче Георгиев - главен инспектор за сообраќајни работи при Министерството за внатрешни работи

See video