Македонија денес - Нова наградна игра на Скопско

See video