Македонија денес - Обука за продажни вештини и техники

Гостин: Јован Сталевски, интернационален советник и обучувач по ЦЕФЕ методологија

See video