Македонија денес - Отворање на Скопскиот филмски фестивал

See video