Очи в очи - 19.05.2017

Тема: Под нејасно својство Никола Тодоров го потпиша договорот за новиот Клинички центар од 72 милиони евра

See video

Емисии

26.07.2017 - 16:38
Тема: „Новитети во техниките на ин витро". Гостин: д-р Татјана Гуржанова-спец. гинеколог акушер и спец. за ИВФ.
26.07.2017 - 14:11
Гостин: Ване Црнгаров
26.07.2017 - 14:09
Гостин: Проф. Јован Јовановски - професор по антропомоторика на Факултетот за физичка култура
26.07.2017 - 14:08
Гостин: Душан Маџоски