Очи в очи 20 04 2017

Тема: Пратениците ги посетија родителите на децата со посебни потреби кои подигнаа шатори пред Собранието

See video