Емисии

26.07.2017 - 16:38
Тема: „Новитети во техниките на ин витро". Гостин: д-р Татјана Гуржанова-спец. гинеколог акушер и спец. за ИВФ.
26.07.2017 - 14:11
Гостин: Ване Црнгаров
26.07.2017 - 14:09
Гостин: Проф. Јован Јовановски - професор по антропомоторика на Факултетот за физичка култура
26.07.2017 - 14:08
Гостин: Душан Маџоски
25.07.2017 - 17:55
Тема: ВМРО-ДПМНЕ: СЈО е должно да ги уништи сите нелегално прислушувани матерјали
25.07.2017 - 16:25
Тема: Физикална терапија кај лимфедеми Гостин: Македонска Силјаноска-дипл. физиотерапевт
25.07.2017 - 14:42
Гостин Доц. Др. Марјан Ѓуровски - продекан за наука и развој на факултетот за безбедност - Скопје и проф. др. Цане Мојаноски, раководител на катедра за општествено - политички и правни науки на Факултето за безбедност - Скопје
25.07.2017 - 14:36
Гости: Боре Видевски - инструктор во клубот, 3 дан Шидоин и Маргарита Грујовска - член во клубот
25.07.2017 - 14:32
Гости: Антоние Оносимоски - проектен менаџер на ЕУ - ИПА Проект „Поддршка за вработување на млади“ при АВРМ и Ирена Ивановска - раководител на секторот за ИТ тренинг во Семос едукација
24.07.2017 - 17:17
Тема: Врховните судии треба да одлучат за трите притвори, СЈО бара притвор и за Канческа Милеска
24.07.2017 - 16:17
Тема: „Предвремено страеење на кожата". Гостин: д-р Маја Петаноска-спец. дерматолог.
24.07.2017 - 14:16
Гостин: Дејан Сибиновски - Сибо